Podstrona: Dr inż. Adam Masłoń laureatem nagrody „Naukowiec przyszłości 2022” / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Dr inż. Adam Masłoń laureatem nagrody „Naukowiec przyszłości 2022”

2022-07-05 , red.  Marta Jagiełowicz
kategoria: Wydarzenia
Dr inż. Adam Masłoń laureatem nagrody „Naukowiec przyszłości 2022”

Podczas Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju wręczono statuetki i certyfikaty „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju”, nagrody „Naukowiec Przyszłości” oraz „Marka Przyszłości”. Wśród laureatów znalazł się dr inż. Adam MasłońKatedry Inżynierii i Chemii Środowiska Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, który otrzymał nagrodę „Naukowiec Przyszłości 2022” w kategorii „Badania przyszłości” za badania nad nowymi metodami recyklingu i przetwarzania odpadów powstających w oczyszczalni ścieków oraz pozytywne podejście do upowszechnienia dotychczasowych przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.

Nagrody wręczono podczas 7. Forum Inteligentnego Rozwoju, w którym udział wzięło ponad 300 innowatorów pracujących nad przełomowymi badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi i społecznymi – projektami przyszłości, które mają szansę zmienić nasze życie na lepsze. W strefie wystawienniczej uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Zakładu Systemów Złożonych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, prezentując uczelniane wynalazki.

Działalność naukowo-badawcza laureata

Działalność naukowo-badawcza dr. inż. Adama Masłonia dotyczy szeroko pojętej problematyki oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów w aspekcie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. W ostatnim czasie był kierownikiem dwóch grantów finansowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz dwóch grantów w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, podczas których prowadzono interdyscyplinarne badania wspólnie z Zakładem Oczyszczania i Ochrony Wody i Katedrą Budownictwa Ogólnego z Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedrą Inżynierii Chemicznej i Procesowej i Katedrą Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Wydziału Chemicznego oraz Zakładem Wytwarzania Komponentów i Organizacji Produkcji Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli. Badania te zaowocowały nowatorskimi rozwiązaniami. Opracowano kilka metod wytwarzania nawozów organiczno-mineralnych dla rolnictwa z osadów ściekowych oraz odcieków z odwadniania osadów ściekowych. Produkty nawozowe według opracowanych technologii są bezpieczne dla środowiska i użytkownika i z powodzeniem mogą być stosowane w zrównoważonym rolnictwie. Wynikiem kolejnego grantu naukowego była receptura koagulantu chemicznego, który może być wykorzystywany w technologiach odzysku wody ze ścieków, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważne z uwagi na ograniczone zasoby wodne i każde działanie związane z recyklingiem wody jest cenne. Rezultatem ostatniego projektu badawczego jest technologia wytwarzania materiału recyklingowego z różnych odpadów – osadów ściekowych, osadów dennych z bagrowania zbiorników wodnych, odpadowego piasku formierskiego z odlewnictwa czy odpadowej wełny mineralnej. Powstały materiał recyklingowy może znaleźć zastosowanie w budownictwie i drogownictwie, geotechnice, ogrodnictwie przy uprawach hydroponicznych. Dr inż. Adam Masłoń jest autorem i współautorem 9 patentów, 4 wzorów użytkowych oraz kilkunastu zgłoszeń patentowych.

O nagrodzie

Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie przyznawane polskim i zagranicznym uczonym, którzy realizują nowatorskie projekty naukowe mogące zmieniać życie przyszłych pokoleń. Kapituła promuje i nagradza tych autorów badań, którzy dzięki wynikom swoich prac wpływają na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Inicjator i główny organizator wydarzenia – Centrum Inteligentnego Rozwoju eksponuje najlepsze przykłady naukowców, którzy chcą dawać szansę swoim projektom na zaistnienie w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Misją nagrody jest wyróżnianie przedstawicieli środowiska naukowego, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju lub też wymiernie przyczyniają się przez zarządzanie do stwarzania dogodnych warunków do rozwoju badań. W swojej pracy wykazują się dbałością w kwestii komunikacji pozabadawczej ze społeczeństwem, w tym potencjalnymi partnerami biznesowymi i inwestorami za pomocą środków masowego przekazu docierających do szerokiego grona opinii publicznej.  

 

 

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję